Használati feltételek

A TuningRoadShow (továbbiakban TRS vagy üzemeltető) használati feltételei és Általános szerződési feltétel (továbbiakban ÁSZF)

Felhasználó: minden olyan természetes személy vagy szervezet, aki aktív Felhasználói Fiókkal rendelkezik.

Felhasználói Fiók: a Felhasználó által a Szolgáltatásban regisztrált, jelszóval védett, a Felhasználóhoz tartozó, egyedi és személyes hozzáférés, mely elengedhetetlen a Szolgáltatás egyes részeinek használatához.

Felhasználói Tartalom: minden adat vagy fájl, melyet a Felhasználó a Szolgáltatás használata során az Üzemeltető számítógépes rendszerében elhelyez vagy meglevőt megváltoztat.

Adminisztrátor: az Üzemeltető által emelt jogosultságokkal felruházott Felhasználói fiók.

Látogató: Felhasználói Fiókkal nem rendelkező (valamint adatvédelmi kérdésekben a Felhasználói Fiókjába még be nem jelentkezett) természetes személy.


Tartalom és információ megosztása

Az összes tartalomnak és információnak, melyeket közzétett a TRS-en, Ön a tulajdonosa, az adatvédelmi és az alkalmazásbeállítások segítségével szabályozhatja azok megosztását. Továbbá:

A szellemi tulajdonjogok hatálya alá tartozó tartalmak vonatkozásában, mint a fényképek és videók (IP tartalom) – az adatvédelmi és alkalmazásbeállítások figyelembe vétele mellett – különösen az alábbiakhoz adja hozzájárulását: nem kizárólagos, átruházható, allicencbe adható, jogdíjmentes, az egész világra érvényes licencet nyújt részünkre bármely Ön által közzétett, vagy a TRS-sel kapcsolatos, szellemi tulajdont képező tartalom felhasználásához (IP Licenc). Ez az IP Licenc megszűnik, ha szellemi tulajdont képező tartalmát vagy felhasználói fiókját törli, kivéve ha az Ön által közzétett tartalmat másokkal megosztotta, akik azt nem törölték.
Ha szellemi tulajdont képező tartalmat töröl, az egy számítógép lomtárának kiürítéséhez hasonló módon történik. Azonban tudomásul veszi, hogy az eltávolított tartalom egy ésszerű időtartamon belül biztonsági másolatokban tárolódhat (de mások számára nem lesz elérhető).
Ha Ön egy alkalmazást használ, az alkalmazás engedélyét kérheti, hogy hozzáférhessen a tartalmaihoz és információihoz, illetve azokhoz a tartalmakhoz és információkhoz, amelyeket mások megosztottak Önnel. Az alkalmazásoktól megköveteljük adatvédelmi jogainak tiszteletben tartását, és az alkalmazásra vonatkozó megállapodás szabályozza, hogy az alkalmazás miként használhatja, tárolhatja és viheti át a tartalmat és információt. (A Platformról szóló további információkért olvassa el Adatkezelési szabályzat és Platform oldal dokumentumainkat.)
Ha a Nyilvános beállítás használatával tartalmat vagy információt tesz közzé, azzal bárkit – beleértve a TRSre be nem jelentkezett embereket is – képessé tesz arra, hogy hozzáférjenek az adott információhoz és azt felhasználják, valamint Önhöz társítsák (például nevét és profilképét).
A TRS-sel kapcsolatos visszajelzéseit vagy más javaslatait minden esetben köszönettel vesszük, de tudomásul veszi, hogy azokat bármilyen térítésre vonatkozó kötelezettség nélkül felhasználhatjuk (hiszen ezek megtételére nem köteles).

Biztonság

Mindent megteszünk a TRS biztonságáért, de azt garantálni nem tudjuk. Szükségünk van a segítségére ahhoz, hogy a TRS biztonságos legyen, mely az Ön részéről az alábbi kötelezettségek vállalását foglalja magába:

Nem tesz közzé a TRS-en felhatalmazás nélküli kereskedelmi üzeneteket (például kéretlen tartalmat vagy üzeneteket).
Előzetes engedélyünk nélkül nem gyűjt felhasználói tartalmat vagy információt, és nem csatlakozik a TRShez automatikus eszközök (mint például harvester botok, robotok, spiderek vagy scraperek) használatával.
A TRS-en nem vesz részt törvénytelen többszintű hálózati értékesítésben, például piramisjátékban.
Nem tölt fel vírusokat vagy más rosszhiszemű kódokat.
Nem kér belépési információt vagy fér hozzá más fiókjához.
Nem kényszerít, félemlít meg vagy zaklat más felhasználót.
Nem tesz közzé olyan tartalmat, mely: gyűlöletbeszéd, fenyegető vagy pornográf; erőszakot ösztönző; illetve meztelenséget, durva vagy indokolatlan erőszakot tartalmaz.
Megfelelő korhatár-korlátozás nélkül nem fejleszt vagy működtet harmadik fél által közzétett, alkohollal kapcsolatos, társkereső vagy egyéb felnőtt tartalmat (beleértve a hirdetéseket) magába foglaló alkalmazásokat.
Semmilyen törvénytelen, félrevezető, rosszhiszemű vagy megkülönböztető dologra nem használja a TRS-t.
Semmi olyat nem tesz, mely a TRS megfelelő működését vagy megjelenését megbéníthatná, túlterhelhetné vagy gyengíthetné, például szolgáltatásmegtagadással járó támadást, az oldalak megjelenítésébe vagy a TRS egyéb működésébe való beavatkozást.
A jelen Nyilatkozat vagy szabályzataink megsértését nem mozdítja, illetve segíti elő.

Regisztráció és a fiók biztonsága

A TRS-felhasználók valódi nevüket és adataikat adják meg, és szükségünk van segítségére annak érdekében, hogy ez továbbra is így legyen. Az alábbi kötelezettségeket vállalja a regisztráció és a fiók biztonságának fenntartása szempontjából:

A TRS-en nem közöl semmilyen valótlan személyi információt, és nem hoz létre a sajátján kívül más számára fiókot engedély nélkül.
Nem hoz létre egynél több személyes fiókot.
Ha fiókját letiltjuk, engedélyünk nélkül nem hoz létre másikat.
Nem használja a személyes idővonalát saját kereskedelmi előnyszerzésre, ilyen célra TRS-oldalt kell használnia.
Nem használja a TRS-t 13 éves korhatár alatt.
Nem használja a TRS-t, ha szexuális bűncselekmény elkövetéséért elítélték.
Kapcsolattartási adatait folyamatosan pontosítja és frissíti.
Nem osztja meg jelszavát (vagy fejlesztők esetén titkos azonosítóját), fiókjához másnak nem enged hozzáférést, illetve nem tesz olyat, amivel fiókjának biztonságát veszélyeztetheti.
Előzetes írásbeli engedélyünk nélkül senkire nem ruházza át fiókját (beleértve bármely oldalt vagy alkalmazást, melyet kezel).
Ha fiókjához vagy oldalához felhasználónevet, vagy hasonló azonosítót választ, fenntartjuk magunknak a jogot annak eltávolítására vagy visszakövetelésére, amennyiben ezt helyénvalónak tartjuk (például, ha egy védjegytulajdonos olyan felhasználónév miatt él panasszal, mely a felhasználó valódi nevéhez nem kapcsolódik szorosan).

Általános rendelkezések

 1. A Felhasználó a Felhasználói Fiók regisztrálásával és használatával elismeri, hogy az ÁSZF-et megismerte, megértette és vállalja, hogy azt betartja.
 2. Amennyiben a Felhasználó megsérti az ÁSZF-et, úgy az Üzemeltető a Felhasználó számára a Szolgáltatás igénybevételét a Felhasználói Fiók felfüggesztésével korlátozhatja.
 3. a.) Az Üzemeltető fenntartja jogát, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan megváltoztassa, melyről a Felhasználókat írásban értesíti a Felhasználói Fiókba történő belépéskor vagy a Felhasználói Fiókban megadott belépési email címen vagy Szolgáltatás ÁSZF oldalán (jelen oldal) vagy a Szolgáltatás privát üzenet funkcióján keresztül.
  b.) A Felhasználó a megváltozott ÁSZF-et ráutaló magatartással, a Felhasználói Fiók továbbhasználatával fogadja el.
  c.) Ha a Felhasználó a megváltozott ÁSZF-et nem fogadja el, akkor a Szolgáltatás használatát egyoldalúan abbahagyja azzal, hogy a Felhasználói Fiókjába nem lép be és újat nem készít.
 4. Egy Felhasználó egy Felhasználói Fiókkal rendelkezhet, melyet más részére nem engedhet át.
 5. A Szolgáltatás igénybevétele főszabály szerint térítésmentes.
 6. A Felhasználói Tartalomért a Felhasználó teljeskörűen felel.
 7. A Felhasználó lemond szerzői jogainak vagyoni részéről Felhasználói Tartalommal kapcsolatban, tehát anyagi igényt nem támaszt az Üzemeltető felé, valamint az Üzemeltetőnek korlátlan (terjesztés, többszörözés, közvetítés, átdolgozás, nyilvános előadás) felhasználási jogot ad.
 8. A Felhasználói Tartalom nyelve a magyar, ettől eltérni csak indokolt esetben lehet.
 9. A Felhasználó az Üzemeltetővel szemben anyagi követelést nem támaszthat. Különösen nem a Szolgáltatásban fellelhető információk megbízhatóságáért, aktualitásáért; a Szolgáltatás használatából keletkező károkért vagy költségekért (főképp nem egy Felhasználó által egy másik Felhasználónak okozott kárért vagy költségért); a Szolgáltatás leállása, hibás működése, elérhetetlensége, megváltozása esetén keletkező kárért; a Moderációért, vagy annak hiányáért.
 10. Amennyiben Felhasználói Tartalom miatt állami szerv illetve más személy eljárást indít vagy elháríthatatlan anyagi igényt támaszt az Üzemeltető felé, az Üzemeltető az őt terhelő költséget a Felhasználóra tovább háríthatja.
 11. Esetleges jogvita esetén az Üzemeltető a saját székhelye szerinti bíróság illetékességét köti ki.
 12. A Szolgáltatás igénybevételekor saját természetbeni tartózkodási helyétől függetlenül a Felhasználó vállalja a magyarországi hatályos jogszabályok betartását a Felhasználói Tartalomban.
 13. A Szolgáltatásban megjelenített hirdetéseket és a látogatottság auditálását a Felhasználó nem blokkolhatja, ehhez segítséget nem kérhet és nem adhat a Felhasználói Tartalomban.
 14. Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatást szüneteltesse, módosítsa, átalakítsa a Felhasználók előzetes értesítése nélkül is.
 15. Kivételes esetben az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Felhasználói Fiókot bármikor, előzetes értesítés nélkül is felfüggessze, korlátozza, Felhasználói Tartalmat eltávolítson vagy a Felhasználót egy bizonyos tevékenység abbahagyására kötelezze a Szolgáltatásban.
 16. Az Üzemeltető a Felhasználó belépési emailcímére vagy privát üzenet formájában a Szolgáltatással kapcsolatos üzeneteket továbbíthat.
 17. A teljes Felhasználói tartalom tekintetében a Szolgáltatás a 2001. évi CVIII. törvény 2.§ lc. pontja szerinti közvetítő szolgáltatónak minősül, vagyis a 7.§ 3. bekezdése szerint az Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

III. Moderáció

 1. A Szolgáltatás területén a Felhasználói Tartalom az Adminisztrátorok által ellenőrzött (kivétel: felhasználói jelszavak és a privát üzenetek), mely tevékenység összességében a Moderáció.
 2. A Moderáció elsődleges célja a Szolgáltatás üzemszerű működése és a kulturált hangnemű, konstruktív beszédlégkör fenntartása.
 3. Az Adminisztrátorok a jogszabályokba vagy az ÁSZF-be ütköző Felhasználói Tartalmat részben vagy egészében eltávolíthatják, módosíthatják.
 4. Az Adminisztrátorok a Felhasználót a szabályok megsértésének abbahagyására figyelmeztethetik, valamint ideiglenesen vagy véglegesen a Felhasználói Fiókot kitilthatják.
  Ha a Felhasználó Felhasználói Fiókjának kitiltása alatt újabb fiókot hoz létre, akkor az összes Felhasználói Fiókja végleges kitiltásra kerülhet és az Adminisztrátorok engedélyéig újat nem készíthet.
 5. A Moderációs döntések véglegesek. Észrevételt tenni megalapozott(!) indokkal a Konkrét moderációval kapcsolatos kérdések-válaszok topicban lehet.
 6. Moderációt kérni csak a Moderátort keresek a fórumhoz! lehet, más módon nem!
 7. Moderációról annak helyszínén, emailben vagy privát üzenetben történik értesítés, azonban az Üzemeltetőnek nincs értesítési kötelezettsége.
 8. Az Adminisztrátor Moderációval nem összefüggő véleménye magánvélemény, mely nem feltétlenül tükrözi az Üzemeltető álláspontját.
 9. A Felhasználói Fiók törléséről.
 • Különösen tiltott a Felhasználói Tartalomban:
  1. Bármely beavatkozás, mely hátrányosan változtatja meg a Szolgáltatás megjelenését, illetve akadályozza annak rendeltetésszerű használatát, zavarja a többi Felhasználót (például: mértéktelen hangulatjel használat, óriási méretű képek, kártékony programkódok, felesleges üres sorok, túlburjánzó díszítések és sorminták, folytonos nagybetűs írásmód, illetve a jóérzést zavaró, agresszív, kötekedő, hangulatkeltő, sértő, vulgáris, személyeskedő tartalom).
  2. Jogszabálysértés (vagy arra buzdítás), például rágalmazás, becsületsértés, kegyeletsértés, közösség elleni izgatás, rémhírterjesztés, közveszéllyel fenyegetés, önkényuralmi jelképek használata, nemzeti jelképek megsértése.
  3. Etnikai, faji, vallási, nemzeti, nemzetiségi, nemi, politikai hovatartozás sértése.
  4. A kiskorúak fejlődésére káros tartalmak (a 2010. évi CLXXXV. törvény III-IV-V-VI kategóriájába sorolható: erőszak, szexualitás stb.).
  5. „Flood” (illetve „keresztpostázás”): ugyanazon vagy nagyon hasonló tartalom egy helyen többször vagy több helyen.
  6. „Cyberbullying”: fenyegetés, zaklatás, támadás.
  7. „Flame”: erőteljes érzelmi töltetű, indulatokat gerjesztő, lejárató, elfogadható érv nélküli, valami ellen hangoló tartalom.
  8. „Trollkodás”: téma- és közösségromboló provokáció.
  9. „OFF-olás”: túlzott mennyiségű témába nem vágó tartalom.
  10. „Warez”: a szerzői és szomszédos vagy egyéb vagyoni jogok (vagy általában jogszabályok) által védett bárminemű szoftver / adat / képanyag / hanganyag / filmanyag / stb. jogosulatlan használatának elősegítése (információ megadásával, linkeléssel, bárhogyan); segítségkérés, használatra buzdítás (például: szoftver illegális regisztrációjához, működéséhez szükséges kód vagy azt kijátszó eljárás; elektronikus készülék szoftverének jogellenes megváltoztatása, kijátszása, megváltoztatása a szolgáltatótól való függetlenítéshez, fájlcserélő oldalak meghívói).
  11. „Privát üzenetek kiadása”: a Felhasználók közötti ún. privát üzeneteket a levéltitok védi, azok megosztása a másik fél hozzájárulása nélkül tilos!
  12. „Visszaélés személyes adattal”: más Felhasználó vagy személy személyes adatainak az érintett beleegyezése nélküli közzététele.
  13. „Üzletrontás”: ne rontsd más üzletét akkor sem, ha ugyanazt a terméket olcsóbban láttad/vetted/adod!
  14. „Spam”: kéretlen, tömegesen küldött hirdetés, felhívás, üzenet.
  15. Korábban moderált tartalom ismételt elhelyezése.

 • Szigorúan tilos a következő termékek, szolgáltatások hirdetése:
  1. Lőfegyver, gáz- és riasztófegyver, légfegyver (airsoft is), festéklövő fegyver (paintball), muzeális fegyver, színházi fegyver, íj, 8cm-nél nagyobb élhosszúságú kés, a 175/2003. (X. 28.) Korm. rendeletben megemlített bármilyen közbiztonságra veszélyes eszköz, robbanószer, pirotechnikai eszköz, petárda.
  2. Jövedéki termék (üzemanyag, alkohol, dohánytermékek, stb.), elektromos cigaretta.
  3. Üdülési csekk, cafeteria, értékpapír, bankbetét, bankjegy vagy bármilyen készpénz-helyettesítő eszköz (bankkártya, hitelkártya stb.), kivétel a forgalmi érték nélküli, régiségként árult termékek.
  4. Gyógyszer, kábítószer, bármilyen bódító vagy tudatmódosító szer.
  5. Veszélyes (mérgező, gyúlékony, robbanásveszélyes, sugárzó stb.) anyag.
  6. Emberi szövet, szerv, szexuális tárgyú termék vagy szolgáltatás.
  7. Hamis vagy hamisított márkajelzésű, másnéven klón vagy replika termékek (egy termék illegális másolatát vagy egy gyártó (márka)nevének, logójának illegális felhasználásával készült terméket hirdetni tilos).
  8. Garancialevél termék nélkül, valamint igazolvány, bizonyítvány, oklevél, hivatalos irat, közokirat, és ezek érvényesítő szelvénye (matrica, bélyeg, pecsét stb.).
  9. Jogvédett szellemi termékek (szoftver, hangfelvétel stb.) jogellenes másolatai, vagy szoftverhez tartozó, de az eredeti terméktől különválasztott illetve nem jogtiszta kódok, kulcsok, szelvények, adathordozók, tartozékok.
  10. Számítógépes játékok accountja (hozzáférés, regisztráció, felhasználói fiók) és az azokhoz kapcsolódó játékok, melyek nem használhatóak a fiók nélkül (bővebben), illetve (tipikusan az ún. MMORPG) játékokban használatos virtuális tárgyak (karakter, pénz, egyéb).
  11. Személyes adatokat tartalmazó adatbázis; meghívó / account (hozzáférés, regisztráció, felhasználói fiók) FTP, torrent, web vagy közösségi oldalakra.
  12. Kártékony szoftver (vírus, trójai, rootkit stb.) illetve hardver (pl. keylogger)
  13. Letiltott, jelszóvédett telefon, tablet, egyéb eszköz.
  14. Bármi, ami sérti személy vagy szervezet jogát (személyiségi, kegyeleti, szabadalmi, szerzői stb.), jogos érdekét.
  15. Bármi, ami bűncselekményből származik.
  16. Termék vagy szolgáltatás, melynek internetes forgalmazását jogszabály tiltja.
  17. Az Üzemeltető engedélye nélküli marketing vagy gazdasági tevékenység (tagok, vásárlók gyűjtése, szervezése, regisztrációra invitálása, ajánlattétel, felhívás, reflinkek elhelyezése) .
  18. Egy konkrét termék vagy szolgáltatás többszöri hirdetése.
  19. Ugyanazon termék vagy szolgáltatás 28 napon belüli ismételt feladása.
  20. A 14/2011. (XII.27.) NMHH rendelet hatálya alá tartozó, televíziós műsorszórás vételére szolgáló eszközök, készülékek (TV-k, dekóderek stb.), ha a hirdetésben a rendeletben foglalt szövegezéssel nem szerepel, hogy az eszköz alkalmas-e a magyarországi földfelszíni, szabad hozzáférésű digitális televíziós műsorszórás vételére. A rendeletbe ütköző apróhirdetések értesítés nélkül törlésre kerülhetnek! A nyilatkozat tartalmáért a Felhasználó a felelős!
 • Jótanácsok, további szabályok:
  1. Név kiválasztása: ne legyen védett név vagy elnevezés, közismert ember vagy közszereplő (művész)neve, más jogát vagy méltányolható érdekét sértő, obszcén, reklámot, hirdetést tartalmazó.
  2. A keresőt minden kérdésfeltevés és új topic nyitása előtt is érdemes használni.
  3. Topicnyitás:
   1. Egyszeri problémának lehetőleg ne nyiss topicot, mert a kis topicok hamar elsüllyednek, ráadásul igen kicsi az esély, hogy a téma szakértői észreveszik. Általában többen tudnak segíteni neked a nagy gyűjtőtopicokban, melyek gyakran piros színnel ki vannak emelve és a nyitó hozzászólásukban a legtöbb esetben össze vannak gyűjtve a legfontosabb információk az adott témáról.
   2. Ha mégsem találtál olyan topicot, amelyben a kérdésedet felteheted és új topicot nyitsz, kerüld a túl általános címeket („Segítsetek plíz!”), a cím pontosan, egyértelműen tükrözze azt, amit szeretnél. A topic címe olyan információt tartalmazzon, amit könnyen megtalálnak a keresővel a fórumozók .
  4. Hozzászólás:
   1. Figyelj a helyesírásra és az érthető fogalmazásra, mert sokkal nagyobb eséllyel kapsz választ egy összeszedett, jól megírt kérdésre, mint egy nehezen értelmezhető betűhalmazra.
   2. Ha 5 percen belül eszedbe jut még valami a hozzászólásod után, akkor használd a (Szerkesztés) gombot, ezzel szerkeszteni tudod az aktuális hozzászólásodat.
   3. Egy hozzászólásra mindig a Válasz linkkel írj, hogy mindenki láthassa mire és kinek válaszoltál
  5. Az Üzemeltető felhívja minden Felhasználó figyelmét, hogy a Felhasználói tartalmat körültekintően, megfontoltan hozza létre, mert az később (akár évek múlva) is látható maradhat, azt bárki (internetes keresőrobotok is) láthatja, lementheti.

IV. Adatvédelem, szerzői jog

 1. A Felhasználó hozzájárul, hogy az általa önként megadott illetve a Szolgáltatás használata során keletkezett adatát az Üzemeltető megismerje, kezelje, tárolja, üzemeltetéshez felhasználja.
 2. Az Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy a hatályos jogszabályok szerint maximális jogi és műszaki biztonsággal kezelje a Felhasználók Szolgáltatás használata során átadott és keletkező személyes adatait.
 3. A Szolgáltatásban Felhasználóknak küldhető úgynevezett „privát üzenetek” magánlevelezésnek minősülnek, azokat a levéltitok védi és csak a küldő és a címzett Felhasználó ismerheti meg.
 4. A Felhasználó személyes adatait az Üzemeltető harmadik fél részére nem adja át.
 5. Az Üzemeltetőnek jogszabályi kötelezettsége van arra, hogy bíróság vagy hatóság megkeresésére bármilyen Felhasználói adatot, tartalmat, privát üzenetet átadjon.

Apróhirdetések

Friss hírek